Oudspraak

Marc van Oostendorp

Dit stukje verscheen in De toekomst van het Nederlands. Onze taal over 75 jaar, een boekje dat bij Adr. Heijnen verscheen in 2007, en waarin een groot aantal mensen hun stralende licht doen schijnen over de toekomst van onze taal.

De tijden zijn sterk verbeterd sinds het Genootschap Onze Taal zestig jaar geleden aan de macht is gekomen. Eigenlijk is dat ongelooflijk als je weet hoe het allemaal begon, want de eerste vijfenzeventig jaar was het niet veel soeps met het genootschap. Het bestond tot het begin van de 21e eeuw nog uit een grote groep mensen die zich soms weliswaar ergerden aan de verloedering en verengelsing van het Nederlands, maar te slap waren om er werkelijk tegen op te treden.

Gelukkig kwam daar verandering in toen kolonel Winston Smit in 2014 voorzitter werd van het genootschap, dat zich in de jaren daarna snel ontwikkelde tot een zeer militante organisatie met een invloedrijke politieke tak. Dat was ook hoog tijd, want het Nederlands was op dat moment op sterven na dood. Spellingvernieling door zogenaamde taalgeleerden en almaar oprukkend Engels hadden de taal ernstig verzwakt. "Om nog maar te zwijgen van sms-taal", zeiden de leraren op school er dreigend bij, zonder dat ze zelf wisten wat sms-taal was, want dat soort verloedering was allang uitgestorven.

In 2018 was Smit in de politiek gegaan, en in 2022 had het genootschap de absolute macht veroverd. Het land had alle contacten met anderstalige landen verbroken en iedere vorm van verloederd taalgebruik verboden. De afgelopen zestig jaar heeft het Nederlands een enorme bloei doorgemaakt: iedereen op straat spreekt de taal zuiverder dan ooit tevoren.

De laatste jaren is het regime wat verhard. Ook een enkele misplaatste tussen-n wordt nu bestraft met een stevige afranseling, en in 2080 is een heel dorp met de grond gelijkgemaakt toen iemand op een muur de tekst 'Vroeger was beter als nu' geschreven had. Er zijn mensen die dit te ver vinden gaan, maar zij houden duidelijk niet van Onze Taal zoals ooit de grote Smit.