Computers en taal

Marc van Oostendorp

Dit boekje is uitgegeven door de Sdu, Den Haag, 1999, als een Onze Taal Taalcahier

Op het omslag schreef de uitgever:

Veel van de tekst in dit boekje publiceerde ik eerder in artikelen die voor een deel ook op deze website staan. Toch staat er ook veel nieuws in. Het boekje eindigde met een uitgebreide lijst taalwebsites. Deze staat nog wel in de pdf-versie, maar niet in de html; voor een actuele verzameling links (die door mij wordt bijgehouden) verwijs ik u naar de website van Onze Taal.