C++ en Objectgeoriënteerd programmeren

Een inleiding tot Turbo/Borland C++

Marc van Oostendorp


Objectgeoriënteerd programmeren? Programma's schrijven met Turbo of Borland C++? Als u dit boek gelezen hebt, programmeert u moeiteloos met de beste programmeertaal van de jaren negentig, C++. Na een korte inleiding, waarin de belangrijkste onderdelen van C++ worden geïntroduceerd, worden de eerste stappen op programmeergebied gezet. Al na het eerste hoofdstuk bent u in staat zelfstandig een eenvoudig C++-programma te schrijven.

De meer ingewikkelde zaken komen daarna aan de orde. U leert precies wat een array is, hoe u klassen definieert en de scope van variabelen bepaalt. In een later stadium komen functies en operatoren, objecthiërarchieën en -bibliotheken aan bod. Daarna bent u in staat om snel en efficiënt te programmeren. U kent dan de belangrijkste termen, conventies en regels van Turbo/Borland C++.

C++ en Objectgeoriënteerd programmeren is uitstekend te gebruiken als cursusboek, thuis of in het onderwijs. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal realistische opgaven. U kunt de theorie dus onmiddellijk toepassen. Programmeren leert u immers vooral in de praktijk.

Marc van Oostendorp heeft Nederlandse taal en informatica gestudeerd. Hij is momenteel verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij is een ervaren programmeur, docent en schrijver.

De kracht van dit boek is dat het geschikt is voor mensen zonder programmeerervaring. Van u wordt niet verwacht dat u al jaren in Turbo Pascal programmeert of een expert bent op het gebied van C. Enige voorkennis is natuurlijk meegenomen, maar noodzakelijk is het niet. Stap voor stap wordt u duidelijk gemaakt hoe u een programma ontwerpt, schrijft en test. C++ en Objectgeoriënteerd programmeren bevat bovendien talrijke instructieve voorbeelden en praktische programmeertips.


Uitgeverij A.W. Bruna Informatica, Utrecht
Verschenen 1993.
ISBN 90 229 3812 3
Alleen nog antiquarisch te krijgen!